samenwonen of trouwen

Om uw werknemer goed en tijdig te helpen wilt u mogelijk enkele aanpassingen aanbrengen in uw communicatie en bedrijfsvoering. In deze lijst vindt u concrete tips hiervoor. 

Tips voor uw organisatie:


 1. 1
  Aanmelding partner

  Het is aan te raden om bij de informatie die u biedt over uw pensioenregeling eveneens duidelijk te maken dat de werknemer actie moet ondernemen bij samenwonen/trouwen/geregistreerd partnerschap.

  Lees meer

  Hierbij kunt u het beste in makkelijke taal uitleggen waarom het van belang is dat uw medewerkers hun partner aanmelden in plaats van een enkele verwijzing naar de pensioenregeling en/of website van uw pensioenuitvoerder. Veel werknemers vinden de informatie die ze daar vinden moeilijk leesbaar en zullen als gevolg daarvan waarschijnlijk niet in actie komen.

  Uw pensioenfonds/–verzekeraar kan u van de benodigde aanvullende informatie voorzien als u de informatie ook ingewikkeld vindt. Hier vindt meer over uw werknemer en pensioen.

  Lees minder
 2. 2
  Verspreiding checklist

  Het is voor uw medewerkers van groot belang dat zij bekend zijn met de checklist en de pensioentool.  Bijvoorbeeld via intranet of een ander intern communicatiekanaal, zoals nieuwsbrief of personeelsblad.

  Lees meer

  Wat mogelijk erg gewaardeerd wordt, is de werknemer die gaat samenwonen/trouwen een felicitatiekaartje of –mailtje te sturen mét de verwijzing naar deze tips. Of dit onderwerp een duidelijke plek geven in de voorlichting rond de jaarlijkse Pensioen3daagse.

  Lees minder
 3. 3
  Verhuizing of naamswijziging

  Mogelijk duidt dit op een wijziging in relationele zin (samenwonen maar mogelijk ook scheiding). Een kans om te wijzen op het pensioen, de tool en relevante checklisten. Dit kan natuurlijk digitaal.

 4. 4
  Contactpersoon nabestaandenpensioen

  Het is belangrijk dat uw medewerkers weten wie zij binnen de organisatie kunnen benaderen voor vragen over het (nabestaanden)pensioen. U biedt deze pensioenvoorziening immers aan of bewust niet. Uw pensioenuitvoerder kan u helpen.

  Lees meer

  Vanzelfsprekend kunnen medewerkers zelf contact opnemen met hun pensioenfonds/-verzekeraar. Maar omdat dit weer een extra stap is, zal hij/zij niet altijd geneigd zijn deze te zetten. Of uw werknemer doet niets omdat de informatie zo complex is. De ‘pensioenverantwoordelijke´ binnen uw organisatie zou bijvoorbeeld uw werknemers kunnen aanbieden om samen de pensioenuitvoerder bellen.

  Biedt u geen nabestaandenpensioen aan? Ook dat is relevant voor uw medewerker om te weten. Hij of zij zal dan zelf iets moeten regelen voor diens nabestaanden bij overlijden.

  Lees minder
 5. 5
  Direct leidinggevenden

  Direct leidinggevenden zijn wellicht (eerder) op de hoogte van de stap van de medewerker en praten hier mogelijk toch al met hem of haar over. Het is handig als de leidinggevende dan weet wat eventuele voorzieningen of aandachtspunten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de handige checklist, de contactpersoon binnen uw organisatie voor vragen over uw pensioenregeling en de  laagdrempelige pensioentool.


Meer informatie
 • Lees meer over pensioen
 • Wilt u meer weten over nut & noodzaak van schuldpreventie? Lees meer over de impact van geldzorgen op ons denken en handelen
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
werken
Geldproblemen voorkomen?

Het helpt als uw werknemers anticiperen op (mogelijke) gebeurtenissen zoals scheiden of overlijden. Het moment om hierover na te denken is als ze gaan samenwonen of trouwen.

Lees meer
"Op moment van scheiding komt het niet in je op om hulp te zoeken. Je wordt dan geleefd. Probleem is dat je dingen vergeet in zo'n situatie."
Uit een interview voor rapport:
werken
Schuldhulpverlening

Help uw werknemer met financiële problemen door naar de juiste instanties door te verwijzen

Lees meer
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen