Overlijden

De partner van uw werknemer is overleden. Dit is een groot verlies en het is heel waardevol als u uw werknemer kan helpen door hem of haar –gevraagd – te wijzen op zaken die geregeld moeten worden. En hoe zit het met de andere werknemers? Hebben die hun zaken goed geregeld voor het geval hun partner of zij zelf komen te overlijden?

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Checklist 'geldzaken bij overlijden'

  De checklist gaat in op zaken die de nabestaande moet regelen op het gebied van financiën. U zou uw werknemer kunnen vragen of hij of zij hier interesse in heeft.

  Lees meer

  Er komt veel af op een nabestaande. Er moet veel geregeld worden, en dat in een emotionele periode. Het is waardevol als u uw werknemer kunt helpen door een overzicht aan te reiken van actiepunten. U weet zelf het beste hoe u deze checklist kunt overhandigen. Maar er is ongetwijfeld iemand in uw organisatie die contact heeft met uw medewerker in verband met het overlijden van de partner. Uw werknemer zal immers ook behoefte hebben aan en recht hebben op vrije dagen rondom het overlijden en de begrafenis.

  Mogelijk is de checklist ook handig bij overlijden van een familielid als een ouder, bijvoorbeeld als uw werknemer tot executeur van de nalatenschap is benoemd.

  Lees minder
 2. 2
  Erfenis met schulden

  Wellicht was uw werknemer getrouwd buiten gemeenschap van goederen of woonde hij of zij samen. In dat geval moet er wellicht een erfenis worden aanvaard. Als de overleden partner grote schulden had, kan dat een grote financiële gevolgen hebben. De notaris kan hier goed bij helpen.

  Lees meer

  Als uw werknemer een erfenis aanvaard die bestaat uit meer schulden dan bezittingen, dan mogen de schuldeisers bij uw medewerker aankloppen. Een werknemer kan de erfenis ook beneficiair aanvaarden en advies vragen aan de betrokken notaris. Daarmee kunnen grote financiële zorgen worden voorkomen.

  Lees minder
 3. 3
  Hulp bij belastingaangifte

  Veel mensen weten niet hoe ze de belastingaangifte over het jaar van overlijden moeten invullen. Verkeerd invullen kan problemen opleveren. Mogelijk kan het lokale belastingkantoor ondersteuning bieden of mogelijk komt uw werknemer in aanmerking voor hulp door sociaal raadslieden.

 4. 4
  Huishoudboekje op orde

  Als gevolg van een overlijden van de partner van uw medewerker vallen er meestal inkomsten weg. Wellicht was de overleden partner zelfs kostwinner. Afhankelijk van de getroffen voorzieningen kan een overlijden grote gevolgen hebben voor de inkomsten terwijl de uitgaven doorgaans niet onmiddellijk veel afnemen. Er bestaat dan een risico op geldproblemen.

  Lees meer

  Door het overlijden kan de financiële situatie er compleet anders uit komen te zien. Welke consequenties het overlijden heeft, hangt onder meer af van het recht op nabestaandenpensioen, de vraag of er een overlijdensrisicoverzekering is etc. In de meeste gevallen nemen de uitgaven niet onmiddellijk af: uw werknemer woont immers nog in hetzelfde huis, heeft nagenoeg dezelfde energiekosten ed. Mogelijk ontstaat er wel recht op een hogere toeslagen of andere tegemoetkomingen. Het is zaak dat uw medewerker snel overzicht krijgt van de nieuwe financiële situatie. U kunt hiervoor hulp aanbieden.

  Lees minder
 5. 5
  Nabestaandenpensioen

  Nabestaandenpensioen is mogelijk een onderdeel van de pensioenvoorziening van uw bedrijf. Het is aan te raden om hier breed over te communiceren. Uw medewerkers kunnen eveneens deze tool doen. Zodat uw medewerkers tijdig nadenken over de vraag hoe zij hun nabestaanden achterlaten bij een eventueel overlijden.

  Lees meer

  Nabestaandenpensioen

  De uitkering van de pensioenuitvoerder aan de nabestaanden verschilt aanzienlijk per regeling. Het is vrijwel altijd een stuk lager dan het laatste inkomen van de overledene, zeker als een deel van de uitkering naar de ex-partner van de overledene gaat. Niettemin is het een belangrijke inkomstenbron. De uitkering vanuit de overheid aan de nabestaande komt alleen diegene met zeer weinig inkomsten toe.

  Andere maatregelen

  Als er geen andere voorziening is getroffen, dan kan dit geldproblemen tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk dat geanticipeerd wordt op een overlijden. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering waarbij een bedrag wordt uitgekeerd aan de overgeblevene, al dan niet af te lossen op de hypotheek. Maar er zijn meer mogelijkheden. U hoeft die uiteraard niet allemaal aan te dragen, maar u zou wel de urgentie kunnen overbrengen van het regelen van de situatie van overlijden.

  Testament

  Het gaat bij overlijden dan overigens ook om zaken als voogdij, testament ed, waarbij partners vastleggen hoe zij de zorg over de kinderen geregeld zouden willen zien en aan wie en wanneer het vermogen en eventueel aandeel in het koophuis van de overledene wordt toegekend.

  Hulpmiddelen

   Deze presentatie gaat in op zowel het pensioen dat uw werknemer krijgt bij pensionering als het nabestaandenpensioen. De tool gaat ook in op het bredere plaatje van inkomsten en uitgaven na overlijden. 

  Lees minder

Tips voor uw organisatie:

Om uw medewerker effectief te kunnen voorzien van informatie en andere ondersteuning, is het raadzaam om ook na te gaan of u wijzigingen wilt doorvoeren in de organisatie of interne communicatie van uw bedrijf.

Bekijk de tips


Meer informatie:
 • Lees hier meer over communicatie van uw pensioenvoorziening
 • Ook op andere laagdrempelige manieren kunt u uw medewerkers ondersteunen met hun geldzaken zodat de kans op schulden kleiner wordt
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Zorg voor mangelzorgers
Zorg voor mantelzorgers

1 op de 6 werkenden combineert werk met mantelzorg. Het gaat gemiddeld om 15 uur per week. Dit zorgt voor de nodige belasting en druk. Hoe gaat uw organisatie hiermee om?

Lees best practices en tips
Wat moet ik doen als mijn medewerker overlijdt?
Meer zorgtaken, blijven ontwikkelen en langer doorwerken
"Het blijkt dat ons welzijn vaak sterk wordt beïnvloed door zorgen over geld"
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen