Mantelzorg

Uw medewerker verleent mantelzorg aan een (schoon)ouder of een ander familielid, vriend of kennis. Dat betekent onbetaalde en vaak langdurige zorg voor een naaste die chronisch ziek is, gehandicapt of anderszins hulpbehoevend. Een situatie die veel voorkomt: 1 op de 5 werkenden besteedt meer dan 8 uur per week aan mantelzorg. De verwachting is dat dit aantal toeneemt door de vergrijzing en het aantal mensen dat thuis blijft wonen. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Het kan tot stress en zelfs ziekte leiden. Uw steun kan helpen om de combinatie tussen werk, zorg en privé enigszins te vergemakkelijken.

Wat betekent dit voor u? 

Uw werknemer kan zorgverlof aanvragen. Het kan dan gaan om onder meer kortdurend (betaald) verlof of langdurig (onbetaald) verlof. Hier vindt u verdere informatie over onder meer de verlofregelingen. Naast de wettelijke verlofregelingen kunnen in  de CAO of in uw eigen regeling met de ondernemingsraad ruimere regelingen zijn opgenomen.

Hoe kunt u uw medewerker helpen?


 1. 1
  Begrip

  Mantelzorg is bij uitstek een situatie die gebaat is bij maatwerk. De behoefte van de mantelzorger en de aard van de werkzaamheden verschilt immers per persoon. Voor iedere mantelzorger zal evenwel gelden dat begrip vanuit de leidinggevende helpt. Het kan druk op het werk-zorgconflict wegnemen. Hier vindt u gesprekstips.

 2. 2
  Praktische tips voor mantelzorgers

  De website www.mantelzorg.nl biedt voorbeelden van oplossingen, praktische afspraken en mogelijke ondersteuning op en buiten het werk. U kunt uw medewerker bv. de wegwijzer Mantelzorg geven. Samen met uw medewerker kunt u bespreken wat uw bedrijf kan bieden.

 3. 3
  Flexibiliteit

  Zowel leidinggevenden als mantelzorgers zijn positief over de effecten van flexibel werken op de werk-zorg combinatie. Het gaat dan om aangepaste werktijden, een flexibele invulling van werktijden, thuiswerken en/of de mogelijkheid om onverwachts een paar uur of een dag vakantie op te nemen. Het hangt uiteraard van de functie af wat u kunt en wilt bieden.  

 4. 4
  Aanpassing contract

  Mogelijk wil uw werknemer minder gaan werken of een andere functie gaan uitoefenen binnen uw organisatie. Minder werken kan uw medewerker meer lucht geven, maar het is belangrijk dat hij of zij wel de financiële gevolgen begrijpt. U zou uw medewerker een doorrekening kunnen aanbieden, of kunnen verwijzen naar de werk-zorg berekenaar: https://www.womeninc.nl/werkzorgberekenaar/

  Naast een terugval in salaris, kan minder werken ook leiden tot een verminderde pensioenopbouw. Bespreek de gevolgen daarvan ook met uw medewerker. 

 5. 5
  Huishoudboekje op orde

  Uw werknemer gaat minder werken of de budgetten voor de zieke partner vallen weg. Dit kan financiële problemen met zich brengen. Het is verstandig als uw medewerker dan hulp krijgt bij de financiën. Het is verstandig om de beschikbare middelen bij de gemeenten na te gaan, mogelijk bieden zij een financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers ("waardering"). Deze hulpverleners kunnen voorts mogelijk helpen bij het orde houden van de financiën.

Tips voor uw organisatie: 

Hoe brengt u bovenstaande in praktijk?

Bekijk de actiepunten


Meer informatie:
 • Mogelijk vindt u het lastig om het gesprek met uw medewerker aan te gaan over deels ook privézaken. Deze gesprekstips helpen u mogelijk hierbij
 •  Als een naaste van uw werknemer overlijdt, dan wilt u hem of haar waarschijnlijk helpen 
Financiële zorgen hebben impact op gedrag
Lees meer over impact op gedrag
Deel de checklist een kind krijgen en geldzaken

Een kind krijgen is een groot life-event. Uitgaven stijgen, terwijl er soms behoefte  is aan gewijzigde arbeidsuren. Mogelijk kan uw werknemer bij deze afwegingen hulp gebruiken.

Bekijk de checklist
werken
Hoe laat ik mijn partner achter?

Deze laagdrempelige pensioentool helpt uw werknemers, jong en oud, met de zorg voor hun naasten bij overlijden.

© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen