Aankoop van een huis

Hier vindt u praktische tips voor uw bedrijfsvoering en communicatie om uw werknemer goed en tijdig te kunnen helpen.

Tips voor uw organisatie:


 1. 1
  Toegankelijke informatieverstrekking

  Om uw werknemer te kunnen helpen is het handig om de informatie op een toegankelijke plek beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door de checklist 'Hypotheken' op een centrale plek neer te leggen, op intranet en/of bij de aanvraag voor of verstrekking van de werkgeversverklaring. Of besteed er eens een item aan in de nieuwsbrief of het personeelsblad.

 2. 2
  Inventarisatie externe hulp

  Zoals bij de jaarlijkse belastingaangifte. Een dergelijk grote gebeurtenis als de aankoop van een huis of een scheiding maakt voor veel mensen de belastingaangifte nog lastiger. Mogelijk kunt u werknemers doorverwijzen naar gratis hulp hierbij of een dag in uw bedrijf organiseren.  

 3. 3
  Hulp bij administratie

  Door te inventariseren welk aanbod er bestaat voor hulp bij administratie, kunt u uw werknemer gericht doorverwijzen. Deze organisaties alsook financieel planners of adviseurs kunnen mogelijk ook helpen bij het bepalen of uw werknemer de hypotheek nog kan betalen bij het voordoen van grote levensgebeurtenissen als scheiding, ontslag of overlijden (van uw werknemer of diens partner).


Meer informatie:
 • Gaat de aankoop ook gepaard met samenwonen of scheiding? Werkgevers vermoeden dat veranderingen in de relationele sfeer bij 2 op de 3 van hun werknemers oorzaak is van geldproblemen
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Herkent u de signalen voor geldzorgen?
Op dit gedrag moet u letten
Ben ik verplicht om mijn werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden?
Meer zorgtaken, blijven ontwikkelen en langer doorwerken
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen