Een kind krijgen

Uw medewerker krijgt een kind. Om die nieuwe levensfase en de gezinsuitbreiding vorm te geven wil uw werknemer wellicht ouderschapsverlof, minder gaan werken en/of andere werktijden. Een vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschapsverlof. Wat kunt u voor uw medewerker doen?

Wat betekent dit voor u?

Een vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschapsverlof. U dient hiervoor een aanvraag in bij het UWV. Het UWV betaalt dan de uitkering aan u, en u betaalt uw werknemer loon door tijdens het zwangerschapsverlof. Op de website van het UWV kunt u meer lezen over de ingangsdatum, ziekte tijdens de zwangerschap, en regels bij een pleeg- of adoptiekind. De partner heeft 2 dagen na geboorte van het kind recht op betaald kraamverlof. Beide ouders hebben vervolgens recht op ouderschapsverlof. Dit verlof mag uw werknemer opnemen ergens voordat het kind 8 jaar wordt. U mag een deel van het loon doorbetalen, maar tenzij de CAO anders bepaalt, hoeft u dat niet. Hier leest u meer over het ouderschapsverlof.

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Checklist 'een kind krijgen en geldzaken'

  De checklist geeft tips over geldzaken bij gezinsuitbreiding, van het recht op toeslag en verlof tot het opbouwen van een spaarpotje voor je kind. U zou dit bijvoorbeeld kunnen toevoegen bij de informatie over zwangerschaps-, kraam- en ouderschapsverlof.

 2. 2
  Wijziging uren

  Uw werknemer neemt ouderschapsverlof op of wil (tijdelijk) minder gaan werken. Dit heeft gevolgen voor het salaris. Niet iedereen vindt het makkelijk om zelf te berekenen wat de hoogte van het salaris wordt. Mogelijk kunt u hem of haar daarbij helpen. Deze tool maakt de kosten van minder werken van uw werknemer en/of diens partner inzichtelijk. Daarnaast is het de moeite waard om uw werknemer ook te wijzen op de gevolgen voor het pensioen.  

  Lees meer

  Ouderschapsverlof

  De regelingen voor het ouderschapsverlof zijn voor medewerkers vaak lastig te begrijpen. Maar het is wel belangrijk dat ze de consequenties overzien. Wat zijn bijvoorbeeld de financiële gevolgen: hoeveel betaalt de medewerker zelf, hoeveel betaalt u? En wat zijn de gevolgen voor het pensioen? Door ondersteuning te bieden bij deze afweging, voorkomt u dat hij of zij voor nare financiële consequenties komt te staan.

  Minder werken

  Wil uw medewerker minder werken? Dit heeft gevolgen voor zijn of haar huidige financiële situatie. Mogelijk is het zinvol voor uw werknemer te berekenen hoe dat uitpakt voor diens huishoudboekje. Misschien valt ook een deel op te vangen met andere of flexibele werktijden.

  Deze tool maakt inzichtelijk hoeveel minder werken door uw werknemer en/of diens partner uw werknemer kost. Uw werknemer moet hier wel wat gegevens voor bij de hand hebben. Mogelijk kunt u hem of haar hierbij helpen. Vergeet hierbij niet dat minder werken mogelijk ook leidt tot een lager aantal opvanguren van de kind(eren); het is belangrijk om ook dat verschil in te vullen voor een goed kostenoverzicht. 

  Andere werkuren of thuiswerken

  Het is ook mogelijk dat uw werknemer (meer) thuis wil gaan werken. Of andere werktijden wil. Het is handig als u een beleid heeft voor dit soort situaties. Werknemers met stress zijn doorgaans minder productief. Het loont de moeite om duidelijke afspraken te maken die enerzijds ruimte geven aan de medewerker en anderzijds passen bij het soort werk dat hij of zij verricht.

  Lees minder
 3. 3
  Huishoudboekje op orde

  De komst van een kind heeft doorgaans grote financiële gevolgen en de blijdschap kan omslaan als er financiële problemen ontstaan. Mogelijk heeft uw medewerker behoefte aan ondersteuning bij het (opnieuw) opmaken van een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

  Lees meer

  Het krijgen van een kind brengt veel kosten met zich. Verzorging, opvang, autozitjes etc. Tegelijkertijd kunnen de inkomsten ook dalen als een of beide ouder(s) minder gaat(n) werken. Als uw medewerker gebruik gaat maken van kinderopvang staat tegenover de kosten dat er ook een recht op toeslag voor de kinderopvang ontstaat. Het is van groot belang dat uw medewerker dat zo snel mogelijk aanvraagt, anders kan hij of zij (veel) geld mislopen. Er zijn allerlei partijen die hulp kunnen bieden bij het op een rij zetten van het nieuwe inkomsten en uitgavenplaatje.

  Lees minder
 4. 4
  Nabestaandenpensioen

  Zeker na de komst van een kind is het van belang om na te gaan hoe de nabestaanden achterblijven bij een overlijden van uw werknemer of diens partner. Mogelijk biedt u een nabestaandenpensioen aan. Maar misschien is dit niet voldoende of is deze voorziening er niet. Het is dan belangrijk dat uw medewerker nadenkt over andere maatregelen.

  Lees meer

  Veel pensioenregelingen bieden een uitkering aan de partner en kinderen als de werknemer in kwestie (“deelnemer”) overlijdt. U en uw medewerker dragen hier ook maandelijks geld voor af aan de pensioenuitvoerder. Het is verstandig voor uw werknemer om na te gaan wat die voorziening inhoudt en of het voldoende is bij een eventueel overlijden van uw medewerker. De woonlasten nemen bijvoorbeeld niet af. Het is handig als deze informatie laagdrempelig toegankelijk is voor uw medewerkers.

  Het is eveneens belangrijk dat uw medewerker nadenkt over een voogd en testament. Dit is zeker van belang als er al kinderen uit een eerder huwelijk zijn en kan bovendien fiscaal gunstig zijn.

  Lees minder

Tips voor uw organisatie:

Om uw medewerker goed te helpen, is het raadzaam om ook na te gaan of u wijzigingen moet doorvoeren in de structuur of communicatie van uw organisatie.

Bekijk de actiepunten


Meer informatie:
 • Als uw medewerker gaat scheiden, dan geeft dit veel zorgen. Zeker met kinderen. Het is nu nog meer zaak om het (financieel) goed te regelen
 • Lees hier meer over geldzaken bij samenwonen of trouwen
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Deel de checklist overlijden en geldzaken

Als iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. U kunt uw werknemer helpen door een overzicht aan te reiken met financiële actiepunten.

Bekijk de checklist
wegwijzer
Wegwijzer

Met de wegwijzer helpt u uw werknemers de weg te vinden naar de juiste instanties voor hulp bij schulden of geldproblemen.

Bekijk de wegwijzer
© 2018 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer