Bijna met pensioen

Om uw medewerker snel en effectief te kunnen helpen is het handig om ook in uw organisatie een en ander te regelen. In deze lijst vindt u concrete tips hiervoor.

Tips voor uw organisatie:


 1. 1
  Aanspreekpunt

  Als medewerkers vragen hebben over hun (aanstaande) pensioen, dan helpt het als ze weten bij wie ze terecht kunnen voor hun vragen. De contactpersoon hoeft niet alles te weten over de door uw organisatie aangeboden pensioenregeling, maar heeft idealiter wel lijntjes met de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar) of een financieel tussenpersoon.

  Lees meer

  Wanneer uw medewerker vragen heeft die u niet kunt beantwoorden, is het raadzaam om samen de pensioenuitvoerder te bellen of een adviseur in te schakelen. Waarschijnlijk is de informatie die uw uitvoerder geeft alsnog te complex voor uw medewerker. Ga er vanuit dat als u het niet begrijpt, dat hetzelfde geldt voor uw medewerker. Schakel desgewenst een financieel adviseur in.

  Het is handig om bij uw pensioenuitvoerder een eigen/vast contactpersoon te hebben die goed op de hoogte is van uw pensioenregeling. Uw pensioenuitvoerder biedt namelijk waarschijnlijk een veelheid aan regelingen aan.

  Verschillende werkgevers bieden hun medewerkers daarnaast een financieel plan aan waarbij zij in kaart kunnen brengen of alles goed is geregeld voor hun pensioen, overlijden of andere grote levensgebeurtenissen.

  Lees minder
 2. 2
  Periodiek aandacht

  Uw werknemers hebben niet altijd evenveel aandacht voor pensioen. Door er met regelmaat aandacht aan te besteden bedient u ze op het moment dat ze interesse hebben. Besef daarbij dat voor een medewerker het integrale pensioenplaatje interessant is en niet alleen het deel dat u regelt.

  Lees meer

  Inschakeling derde

  Veel werkgevers geven de pensioenvoorlichting uit handen aan de pensioenuitvoerder. Dit levert vaak een wat eenzijdige voorlichting op. De pensioenuitvoerder richt zich doorgaans vooral op het werknemerspensioen. Voor uw medewerker is echter het complete overzicht van inkomsten/uitgaven na pensionering van belang, dus ook de AOW (overheidspensioen), eventuele eigen regelingen, vermogen, etc. Alsook de vraag of het nabestaandenpensioen voldoende is voor zijn of haar gezin mocht uw werknemer overlijden. Een financieel planner of pensioen(communicatie)adviseur kan het brede beeld schetsen. Zij zijn gespecialiseerd in advies over persoonlijke financiën nu en later.

  Kant-en-klare presentaties

  Hier vindt u presentaties die de oudedagsvoorziening in de breedte behandelen. Het is verstandig om pas als uw medewerkers begrijpen uit welke elementen hun inkomen na pensionering mogelijk bestaat, meer gedetailleerd het werknemerspensioen te behandelen. 

  Websites

  Daarnaast kunt u de pensioentool op uw intranet plaatsen en verwijzen naar deze website voor een overzicht van het door uw werknemer opgebouwde overheids- en werknemerspensioen.

  Lees minder
 3. 3
  Alert

  Een of twee jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd zou u uw medewerker kunnen informeren over het aanstaande pensioen. Bijvoorbeeld door middel van een informatief bericht of een uitnodiging voor gesprek. U zou ook een meeting/spreekuur kunnen organiseren samen met een financieel planner en/of uw pensioenuitvoerder waarin u onder meer de keuzes binnen uw pensioenregeling bespreekt.

 4. 4
  Direct leidinggevende

  Direct leidinggevenden zijn wellicht op de hoogte dat uw medewerker nadenkt over zijn of haar pensioen. Het is handig als zij dan weten wat uw organisatie biedt. Denk aan een handige checklist, laagdrempelige tool en contactpersoon.


Meer informatie:
 • Mogelijk biedt uw pensioenregeling een voorziening voor de nabestaanden bij overlijden van uw medewerker. Ook als de partner van uw medewerker overlijdt kunt u helpen
 • Lees hier wat u kunt doen voor medewerkers voor wie het pensioen nog geruime tijd duurt 
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen