Bijna met pensioen

Een of meer medewerkers gaat bijna met pensioen. Dit levert veel vragen op, zoals: wanneer kan ik met pensioen, hoeveel pensioen krijg ik precies en welke beslissingen neem ik binnen mijn regeling? Als werkgever heeft u er belang bij dat er antwoord komt op deze vragen zodat beide partijen rustig naar het pensioen van de werknemer kunnen toewerken. Het komt geregeld voor dat mensen na hun pensionering minder te besteden hebben dan daarvoor. Als goed werkgever vindt u het ongetwijfeld belangrijk dat uw medewerker zonder financiële zorgen van zijn oudedag kan genieten.

Wat betekent dit voor u?

Als uw werknemer bijna met pensioen gaat, dan zal hij of zij waarschijnlijk een aantal maanden voor de pensioenleeftijd bericht krijgen van de pensioenuitvoerder over de aanstaande pensioenuitkering. Waarschijnlijk krijgt uw werknemer daarbij een aantal keuzes. Als uw werknemer eerder met pensioen wil of niets hoort van de pensioenuitvoerder, dan zal hij of zij zelf contact op moeten nemen. U hoeft in principe niets te doen, maar het kan wel zijn dat uw werknemer met vragen bij u komt over uw pensioenregeling. Hieronder leest u meer over de keuzes die uw werknemer mogelijk moet maken.

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Ingangsdatum pensioen

  Veel mensen weten niet wanneer ze met pensioen kunnen gaan. Het gaat dan om de ingangsdatum van zowel de AOW als het werknemerspensioen. Sommige medewerkers zullen mogelijk langer willen doorwerken dan de pensioendatum. Het is handig als u weet of dit mogelijk is.

  Lees meer

  Wanneer iemand met pensioen kan, hangt van een aantal factoren af:  

  • In de eerste plaats de AOW-leeftijd. Deze gaat tot 2021 in stapjes omhoog naar 67. Daarna wordt de AOW-leeftijd aangepast aan de levensverwachting. Hier kan uw medewerker inzien vanaf welk moment hij/zij AOW krijgt.
  • Daarnaast is de pensioenleeftijd zoals bepaald in uw pensioenregeling van belang. In sommige regelingen sluit de pensioenleeftijd aan bij de AOW-leeftijd. Echter, in andere regelingen niet. In sommige regelingen mag de medewerker afwijken van de pensioendatum. Uw pensioenuitvoerder kent alle ins & outs en kan hierbij goed van dienst zijn.
  • Tot slot, de werknemer kan zelf besluiten om eerder of later te stoppen met werken. Hij of zij zal dit onder meer willen bepalen op basis van de huishoudinkomsten en -uitgaven te zijner tijd. Laat hem/haar dit tijdig in kaart brengt (eventueel met hulp van een deskundige). Overigens, ook u bepaalt of uw medewerker langer mag doorwerken dan de pensioenleeftijd. Mogelijk zegt de CAO hier ook iets over.
  Lees minder
 2. 2
  Keuzes binnen uw pensioenregeling

  Uw werknemer heeft mogelijk vragen over de keuzes die uw pensioenregeling biedt. Het gaat dan onder meer om hoog/laag pensioen, uitruil nabestaanden- en ouderdomspensioen, en de pensioendatum. Uw pensioenuitvoerder kan u bij eventuele voorlichting of vragen van individuele medewerkers helpen.

  Lees meer

  Pensioendatum

  Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om eerder of later dan de pensioendatum met pensioen te gaan. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkering. Zie de vorige tip voor meer toelichting. 

  Hoog/laag pensioen

  Sommige pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om in de eerste periode na pensionering een hoger en vanaf een later moment een lager pensioen uit te keren. Dit kan een interessante optie zijn als uw medewerker vlak na pensionering nog grote uitgaven verwacht (bijvoorbeeld aflossing hypotheek of een grote reis) of de AOW later ontvangt.

  Laag-/hoog pensioen

  Ook is het vaak mogelijk om na de pensioenleeftijd juist eerst een lager pensioen uit te keren en op latere leeftijd een hoger bedrag. Dit is een optie als de betreffende medewerker nog in deeltijd wil blijven werken.

  Uitruil ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen

  Dit betreft de mogelijkheid om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen. De partner en/of kinderen van de medewerker krijgen dan een (hogere) uitkering als de medewerker overlijdt. Het ouderdomspensioen (de pensioenuitkering aan de medewerker na pensionering) is dan evenwel lager.

  Uitruil nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen  

  Het omgekeerde komt ook voor: in sommige regelingen bouwen medewerkers nabestaandenpensioen op die ze kunnen omzetten in ouderdomspensioen. Uw medewerker heeft geen partner? Dan kan dit verstandig zijn.

  Inkopen pensioen

  Als u een beschikbare premieregeling bij een verzekeraar heeft, dan moet uw medewerker van de beschikbare premie zelf pensioen inkopen. Dat kan bij dezelfde verzekeraar, maar hoeft niet. In deze brochure leest u hier meer over en het is raadzaam om uw verzekeraar naar de laatste ontwikkelingen te vragen. Wanneer uw medewerker hierover vragen heeft, dan kunt u doorverwijzen naar een deskundige. Uw medewerker kan dan het beste bij meerdere partijen offertes opvragen en hoeft zeker niet per se de pensioeninkoop via uw pensioenverzekeraar regelen.

  Lees minder
 3. 3
  Nabestaandenpensioenvoorziening

  Bestaat het pensioen ook uit een nabestaandenvoorziening? Het helpt als uw organisatie  communiceert over de kenmerken. Het kan bijvoorbeeld uitmaken in de hoogte van de uitkering of uw medewerker zou overlijden voor of na pensioendatum. En ook of uw medewerker al een keer gescheiden is. Het is voorts belangrijk dat uw medewerker diens partner heeft aangemeld bij de pensioenuitvoerder.

  Lees meer

  Nabestaandenpensioen

  Wanneer anderen financieel afhankelijk zijn van het (pensioen)inkomen van uw medewerker is het van groot belang om uit te zoeken hoe gezinsleden achterblijven bij overlijden van uw medewerker. De meeste pensioenregelingen hebben een regeling voor nabestaandenpensioen waarbij een deel van de ingelegde premie wordt gebruikt. De hoogte van de uitkering kan verschillen (overlijden voor of na pensionering).

  Ex-partner

  Als uw medewerker gescheiden is, dan gaat mogelijk ook een deel naar zijn of haar ex-partner. Het helpt als uw bedrijf ook hier informatie over verstrekt zodat uw medewerker niet voor verrassingen komt te staan. Uw pensioenuitvoerder informeert graag over de regeling nabestaandenpensioen. Adviseer tegelijkertijd de medewerker om de regeling met betrekking tot het nabestaandenpensioen van diens (nieuwe) partner te bekijken.   

  Aanmelding partner bij pensioenuitvoerder

   De partner van uw medewerker moet zijn aangemeld bij uw pensioenuitvoerder om in aanmerking te komen voor het nabestaandenpensioen. Als uw medewerker samenwoont moet hij of zij dit zelf regelen. Anders heeft deze partner geen recht op nabestaandenpensioen. De eisen verschillen per pensioenuitvoerder. Het helpt als u uw werknemers informeert hierover.

  Lees minder
 4. 4
  Financiële situatie na pensionering

  Uw medewerker kan een beeld vormen van zijn of haar financiële positie na pensionering door bijvoorbeeld de Pensioenschijf-van-vijf in te vullen. Er zijn medewerkers die na hun pensionering in inkomen achteruitgaan. Is het inkomen dan voldoende om de verwachte en-of gewenste uitgaven te dekken?

  Lees meer

  Pensioeninkomsten

  Met behulp van de Pensioenschijf-van-vijf krijgt uw medewerker een compleet beeld van zijn/haar pensioeninkomen en uitgaven. Het inkomen bestaat uit een aantal componenten. Naast AOW en het werknemerspensioen heeft uw medewerker mogelijk nog lijfrentes of banksparen of andere vormen van vermogen (bijvoorbeeld in een woning). Via Mijnpensioenoverzicht kan uw medewerker een overzicht krijgen van de AOW en opgebouwde werknemerspensioenen. Daar vindt hij/zij dus ook het pensioen dat is opgebouwd bij andere pensioenuitvoerders.

  Gescheiden werknemers

  Is uw werknemer gescheiden? Het bedrag dat zijn/ haar ex-partner toekomt en het bedrag dat hij/zij krijgt van de pensioenuitvoerder van de ex-partner is hier mogelijk niet goed in verwerkt. Mogelijk kunt u dit navragen bij uw pensioenuitvoerder en dit bij uw pensioeninformatie zetten om eventuele teleurstellingen en dus mogelijk een te laag inkomen na pensionering te voorkomen.

  Uitgaven

  Woonlasten maken een belangrijk deel uit van de uitgaven: heeft uw medewerker de hypotheek nog niet afgelost na pensionering? De belastingaftrek wordt dan lager vanwege een lager belastingtarief. Na 30 jaar mag de rente niet meer worden afgetrokken. Huurt uw werknemer? Dan houdt hij of zij de woonlasten. Verder komt ouderdom vaak met hogere zorgkosten, pensionering met hogere energielasten en mogelijk uitgaven aan abonnementen en uitstapjes. De kinderen zijn daarentegen allicht wel al zelfvoorzienend. Uit onderzoek blijkt dat de uitgaven na pensionering minder dalen dan gedacht. Het is verstandig als uw werknemer ook de uitgaven na pensionering in kaart brengt.

  Lees minder
 5. 5
  Pensioentool

  De digitale tool geeft uw medewerker tips overde persoonlijke situatie van uw medewerker nadat hij of zij een aantal simpele vragen heeft ingevuld. Het gaat in op het gehele financiële plaatje na pensionering, en dus niet alleen op het werknemerspensioen. U kunt overwegen om deze tool ook op uw eigen intranet te plaatsen.

  Lees meer

  Pensioen is een ingewikkeld onderwerp. Waar iemand op moet letten hangt sterk af van zijn/haar persoonlijke situatie.De tool brengt de persoonlijke situatie van uw medewerker in kaart en geeft de belangrijkste aandachtspunten aan. Zo krijgt uw medewerker een overzichtelijke actielijst op maat.

  Heeft uw medewerker een eigen woning? Dan is het belangrijk dat hij/zij kijkt naar de hypotheek. Immers, de hypotheekrenteaftrek stopt na 30 jaar  en woonlasten vormen vaak een aanzienlijk deel van de uitgaven. Maar mogelijk is de hypotheek al afgelost met pensionering waardoor ook minder inkomsten nodig zijn.

  Huurt uw werknemer? Uw werknemer houdt dan, mogelijk zelfs stijgende, woonlasten.

  Heeft uw medewerker een partner en/of kinderen? Dan is het nabestaandenpensioen van belang.

  Lees minder

Tips voor uw organisatie:

Om uw medewerker goed te helpen, is het raadzaam om ook na te gaan of u wijzigingen moet doorvoeren in de organisatie of interne communicatie van uw bedrijf.

Bekijk de actiepunten


Meer informatie:
 • Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Voor nieuwe medewerkers is het van belang om bij indiensttreding goed te kijken naar hun pensioen. De checklist 'Wegwijs in het pensioen' kan daarbij helpen
 • Als uw medewerker gaat samenwonen of trouwen, is het verstandig om de pensioenuitvoerder op de hoogte te brengen
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
werken
Wat moet ik doen voor mijn pensioen?

Deze laagdrempelige pensioentool helpt uw werknemers, jong en oud, om aan te slag te gaan met hun pensioenvoorziening.

Ben ik verplicht om mijn werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden?
Ook uitgaven bij pensionering blijken hoger dan verwacht
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen