Ziekte

Om uw werknemer te kunnen ondersteunen bij ziekte volgen in deze lijst praktische tips voor uw organisatie en communicatie.

Tips voor uw organisatie:


 1. 1
  Verspreiding checklisten

  Het is handig om relevante brochures en checklisten dichtbij de bedrijfsarts, maatschappelijk hulp en de vertrouwenspersoon te leggen. Hier zal uw medewerker waarschijnlijk mee praten bij ziekte. Het kan gaan om de checklists geldzaken op orde en ziekte en aan brochures van (vrijwilligers)organisaties die kunnen helpen bij het op orde brengen van het huishoudboekje. Of een uitdraai van de schuldhulp van de gemeente waar uw werknemers wonen.

 2. 2
  Protocol zieke werknemers

  U heeft ongetwijfeld een vaste procedure die u volgt als uw medewerker (vaker) ziek is. Heeft geldzorgen hierin een plek als mogelijke oorzaak en mogelijk gevolg? Het protocol kan eveneens gegevens bevatten van de hulp die de medewerker vervolgens kan krijgen.

  Lees meer

  Oorzaak

  Mocht uw medewerker standaard een vragenlijst moeten invullen, dan kunt u geldproblemen als aparte antwoordcategorie opnemen bij mogelijke oorzaak. Bedenk ook wat u aan hulp kunt bieden als dit het geval blijkt te zijn. Een zieke medewerker kost immers geld, en zolang het probleem niet is opgelost is er weinig zicht op een beter functionerende medewerker. Want ook al is hij of zij weer aan het werk, dan is de vraag of dit met volle aandacht is of hij of zij last heeft van concentratieproblemen.

  Gevolg

  Hou er ook rekening mee dat ziekte (of van de partner van uw werknemer) kan leiden tot geldproblemen. Het kan immers grote onvoorziene kosten met zich brengen, van vervoerskosten, bijdrage eigen risico tot kosten die niet onder zorgverzekering vallen.

  Hulp

  U hoeft uiteraard niet zelf alles te doen. Het helpt al als u uw medewerker kunt doorverwijzen naar een juiste instantie. Maak desgewenst samen een afspraak. En overweeg om uw medewerker gebruik te laten maken van de ingeschakelde hulp tijdens werktijd, zodat de kans groter is dat hij of zij ook daadwerkelijk gaat.

  Lees minder
 3. 3
  Bedrijfsarts

  Omdat een zieke werknemer bij uw bedrijfsarts komt en een werknemer niet met u hoeft te delen dat hij of zij geldproblemen heeft, is het van belang dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van de faciliteiten die uw bedrijf biedt. Dit geldt ook voor de vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werk.

  Het is raadzaam om verwachtingen dat de bedrijfsarts en –maatschappelijk werk geldzorgen (blijven) meenemen bij het bepalen van het ziektebeeld en de voortgang hiervan, uit te spreken.

 4. 4
  Positie als werkgever

  Er zijn veel regels rondom een zieke werknemer. Het is handig als u vooraf weet wat u wel en niet mag, en wat u moet doen.  Bekijk de verantwoordelijkheden en de voorzieningen die u moet treffen voor de gezondheid van uw werknemers en lees meer over de verplichtingen voor u als werkgever. 


Meer informatie:
 • Weet u welke andere signalen dan ziekte kunnen wijzen op geldzorgen? Gebruik onze signaaltool
 • Meer weten over het voorkomen van geldproblemen? Kijk hier wat u kunt doen voor uw medewerker
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen