Pensioen

Om uw werknemers effectief te kunnen voorzien van informatie over het pensioen wilt u mogelijk aantal praktische zaken regelen in uw bedrijfsvoering en communicatie. Hier vindt u enkele concrete tips. 

Tips voor uw organisatie:


 1. 1
  Interne expertise

  Het is handig als een of meer personen binnen uw organisatie op de hoogte is/zijn van uw pensioenregeling en ook weten uit welke inkomensdelen het pensioen kan bestaan. En om bij uw medewerkers bekend te maken bij wie zij terecht kunnen voor vragen over hun pensioen. Deze persoon zou ook kunnen aansluiten bij het arbeidsvoorwaardengesprek of degenen voorlichten die wel aanwezig zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met waardeoverdracht?

 2. 2
  Intranet

  Intranet is een goede naslagplek voor informatie over personeelszaken als financiën en ziektebeleid. Bij de informatie over pensioen zou u naar de pensioentool kunnen verwijzen of deze zelfs plaatsen. De pensioentool stelt uw werknemer enkele eenvoudige vragen over zijn/haar persoonlijke situatie. Hij of zij krijgt als resultaat een gepersonaliseerde lijst met aandachtspunten en pensioentips.

 3. 3
  Inspirerende spreker

  Het is raadzaam om iemand te zoeken die op een levendige en toegankelijke manier voorlichting kan geven over pensioen. En inhaakt op het kennis- en begripsniveau van uw medewerkers. Pensioen wordt immers ervaren als een complex en saai onderwerp. Het kan iemand uit uw organisatie zijn, maar ook uw pensioenuitvoerder, een pensioencommunicatiebureau of een financieel planner.

  Lees meer

  Meerdere manieren aandacht voor pensioen

  De werknemer ziet een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd ten aanzien van pensioencommunicatie. Dit kan op meerdere manieren uiteraard. Uw werknemer krijgt jaarlijks een overzicht van de opgebouwde pensioenrechten (UPO), maar dat is niet genoeg om een goed beeld te krijgen van de financiële situatie bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid (de drie uitkeringen waar uw pensioenregeling mogelijk in voorziet).

  U kunt informatie verstrekken op intranet, in een folder, per mail, en/of een brief. Maar omdat het een moeilijk onderwerp is, is een collectieve of individuele voorlichting ook aan te raden. U kunt uw werknemers dan stapsgewijs door de materie helpen en uw werknemers kunnen dan om uitleg vragen.

  Integraal pensioenplaatje

  Het is dan belangrijk om niet alleen op uw pensioenregeling in te gaan maar om het breed te benaderen. Voor uw werknemer is namelijk van belang wat de totale inkomsten zijn na pensionering/overlijden/arbeidsongeschiktheid, en dat afzet tegen diens verwachte uitgaven.

  Mogelijk is het verstandig als uw werknemer deskundig advies hierover krijgt. Sommige organisaties bieden hun werknemers een gratis uur aan bij een financieel planner of betalen een deel mee van het adviestraject. Ook kunt u ervoor kiezen om een financieel planner de communicatie te laten verzorgen.

  Lees minder
 4. 4
  Lunchlezing

  Omdat werknemers niet zo snel op een presentatie over pensioen zullen afkomen, is het handig om het op een voor uw medewerkers aansprekende manier te verzorgen. Door het bijvoorbeeld met een lunch te combineren. Zodat er een grotere kans is dat uw werknemers komen.


Meer informatie:
 • Biedt u een nabestaandenpensioen aan? Is dat voldoende voor de nabestaanden van uw werknemers ingeval van overlijden?
 • Weten uw werknemers die bijna met pensioen gaan op welke leeftijd ze AOW en pensioenuitkering krijgen? En of ze een stukje ouderdomspensioen willen inleveren voor een ruimer nabestaandenpensioen?
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
werken
Wat moet ik doen voor mijn pensioen?

Deze laagdrempelige pensioentool helpt uw werknemers, jong en oud, om aan te slag te gaan met hun pensioenvoorziening.

Ruim 3 op de 5 werknemers krijgt later AOW dan verwacht

Verstrek een checklist

Voeg bijvoorbeeld de checklist ' Een kind krijgen en geldzaken' toe bij uw bedrijfsinformatie over ouderschapsverlof.

Bekijk de checklists
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen