Pensioen

U biedt uw medewerkers een pensioenvoorziening aan. Waarschijnlijk dragen zowel uw bedrijf als de werknemer hier maandelijks of jaarlijks aan bij. Maar weten uw werknemers wat zij krijgen als zij met pensioen gaan? En of dit genoeg is om straks van rond te komen?

Wat betekent dit voor u?

Pensioen is eigenlijk een uitgesteld salaris voor uw medewerker. Immers, uw werknemer krijgt bij pensionering (of na overlijden diens partner) een uitkering. Dit is voor velen een belangrijke aanvulling op de standaard overheidsuitkering (AOW). U bent als werkgever in principe niet verplicht om uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden, tenzij er in uw branche een verplicht gestelde pensioenregeling geldt. Als u een voorziening aanbiedt, dan bent u ook verplicht om uw werknemers te informeren over hun deelname en de kenmerken van de regeling. Uw pensioenuitvoerder kan u hierbij helpen. De checklist 'Wegwijs in het pensioen' informeert u hier verder over.

Hoe kunt u uw medewerker helpen?


 1. 1
  Informatie over uw pensioenregeling

  Pensioen is een onderwerp waar veel mensen liever niet over nadenken: te moeilijk, te ver weg. Maar het is wel belangrijk. Het helpt als uw organisatie hier periodiek aandacht aan besteedt. Werknemers blijken hun werkgever namelijk een logische partij te vinden om uitleg te geven over het pensioen. U bent verplicht om hierover te informeren bij indiensttreding. Een ander goed moment is rondom het verstrekken van het jaarlijkse Uniform PensioenOverzicht (UPO). 

  Lees meer

  Indiensttreding

  Een nieuwe medewerker moet op de hoogte worden gesteld van diens deelname in een pensioenregeling en van de kenmerken van deze regeling. Deze checklist is door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars opgesteld om u hierbij te helpen. Het is verstandig om dit samen met uw pensioenuitvoerder uit te werken.

  Kant-en-klare presentaties 

  Ook gedurende de loopbaan is het goed als werknemers gewezen worden op het pensioen: er kan iets in uw regeling gewijzigd zijn of door wetgeving, maar ook de persoonlijke situatie van uw werknemer kan reden zijn om nog eens over het pensioen na te denken. Mogelijk wilt u graag zelf voorlichting geven aan uw medewerkers maar weet u niet zo goed wat u kan vertellen. Deze presentaties – een voor alle medewerkers en één speciaal voor werknemers die bijna met pensioen gaan – kunnen u dan helpen. Ook kunt u uw pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar), een financieel planner of een pensioencommunicatieadviseur te vragen om een presentatie te geven.

  Integraal overzicht 

  Het is raadzaam om aandacht te (laten) besteden aan het totale financiële plaatje na pensionering en niet alleen aan het werknemerspensioen. Voor een werknemer is het immers van belang dat hij of zij na pensionering aan een bepaalde levensstandaard kan voldoen en het werknemerspensioen is maar één inkomenselement. Daarnaast is onder meer relevant het overheidspensioen (AOW) en eventueel zelf afgesloten regelingen, en voor wat betreft de uitgavenkant onder andere de woonlasten en zorgkosten. De  pensioenschijf-van-vijf biedt uw werknemer dit integrale overzicht.

  Nabestaandenpensioen

  U helpt uw medewerker eveneens door in de pensioenvoorlichting ook aandacht te besteden aan het nabestaandenpensioen (uitkering aan gezinsleden na overlijden van uw werknemer) en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Intranet

  Mocht u denken dat deze drie onderwerpen te veel zijn voor één bijeenkomst, kunt u ook overwegen om ze in verschillende bijeenkomsten te behandelen. Door informatie op intranet te bieden kunnen medewerkers zelf bepalen wat ze doornemen, wanneer en in hoeveel keer.

  Lees minder
 2. 2
  Pensioentool

  Is het pensioen straks wel afdoende? Is het huis afbetaald als uw werknemer met pensioen gaat? Hoe laat uw werknemer gezinsleden achter bij overlijden? De laagdrempelige pensioentool helpt uw werknemer om hiermee aan de slag te gaan.

  Lees meer

  Steeds vaker wordt gewaarschuwd dat de pensioenvoorziening vanuit de overheid en werkgever lager is dan mensen verwachten. En uit dit rapport blijkt dat de uitgaven ook nog eens minder dalen dan gedacht. Dit kan leiden tot teleurstellingen of zelfs financiële zorgen. Het is daarom van belang dat uw werknemers zich vroegtijdig in hun pensioensituatie verdiepen zodat ze er nog iets aan kunnen doen.

  De tool gaat ook in op andere aspecten van de pensioenregeling. De voorziening voor de naasten van uw werknemer mocht hij of zij komen te overlijden en een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Beoogd wordt om de werknemer te activeren als nodig. Maar de tool gaat niet tot in detail op de situatie van de werknemer in. Daarvoor heeft hij of zij mogelijk deskundige hulp nodig. 

  Lees minder
 3. 3
  Financieel plan

  Voor veel mensen is pensioen iets voor later. Door mensen vroegtijdig aan te moedigen om een financiële planning te maken, kunnen ze later genieten van een doordachte oude dag. U kunt overwegen om uw werknemers dit (periodiek) aan te bieden. 

  Lees meer

  Veel mensen vinden pensioen een moeilijk onderwerp. En verdiepen zich er daarom niet in. De noodzaak wordt ook wat minder gevoeld omdat het nog (ver) in de toekomst ligt. Vlak voor de pensioendatum worden mensen geïnteresseerd. Maar dan kan er nog maar weinig gedaan worden aan de financiële situatie na pensionering. Daarom is het belangrijk om mensen waarvoor het pensioen nog wel even weg is te motiveren om een planning op te stellen. Of om hun verwachtingen aan te passen. Een financieel planner kan mensen uitleggen wat hun mogelijkheden zijn en een aantal scenario’s schetsen. Een financieel planner kost geld. Wellicht voelt u er wel voor om de eerste paar uur voor uw rekening te nemen en de eventuele extra uren voor rekening te laten komen van de werknemer.

  Lees minder

Tips voor uw organisatie:

Om uw werknemers adequaat te kunnen helpen bij hun pensioenvoorziening, is het aan te bevelen om tijdig contact op te nemen met onder meer uw pensioenuitvoerder.

Bekijk meer tips


Meer informatie:
 • Ook bij indiensttreding is uw pensioenvoorziening een belangrijk onderwerp
 • Wilt u weten hoe u kunt helpen geldproblemen te voorkomen? Lees hier meer
 • Hoe stimuleren we 55-minners om actie te ondernemen voor hun pensioen?  Lees het rapport. 
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Eenvoudige en heldere pensioencommunicatie?
Bekijk de pensioen toolkit
Ben ik verplicht om mijn werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden?
Rapport: Pensioen en financiële levensloop
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen