Ontslag

U ontslaat een medewerker of in verband met een reorganisatie meerdere werknemers. Of een arbeidscontract loopt af en wordt niet verlengd.

Wat betekent dit voor u?

Een werknemer met lopend arbeidscontract kunt u niet zomaar ontslaan. In principe heeft u hier een goede reden voor nodig. Hier leest u meer over redenen voor ontslag. Gaat het om meerdere ontslagen tegelijkertijd? Lees dan meer over collectief ontslag. 

Is de werknemer langer dan 2 jaar bij u in dienst geweest? Mogelijk moet u dan een transitievergoeding betalen, ook als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. Op de website van het UWV vindt u wat wel en niet mag.

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Checklist 'geldzaken bij ontslag'

  De checklist gaat in op mogelijke financiële gevolgen en zaken die de werknemer nu zelf moet regelen. Het is handig om deze beschikbaar te stellen.

  Lees meer

  Veel werkgevers vinden het lastig om werknemers bij het vertellen van de boodschap direct te wijzen op de checklist. En waarschijnlijk is dat ook niet het juiste moment. U kunt wel op zoek naar latere, wel geschikte momenten. Bijvoorbeeld als u ook andere formulieren geeft of stuurt. U kunt uw medewerker er ook op wijzen via een brief en/of op intranet. Bij een reorganisatie kan ook de vakbond dit aanbieden.

  Lees minder
 2. 2
  Deskundig advies

  Deskundig advies is al snel nuttig voor uw werknemer. Tenzij hij of zij binnen afzienbare termijn een nieuwe baan vindt, vindt er mogelijk een behoorlijke inkomstendaling plaats. En/of u biedt een complexe afvloeiingsregeling of sociaal plan. Uw werknemer zal bovendien zelf voor zijn pensioen moeten gaan zorgen.

  Lees meer

  Een ontslag heeft verstrekkende financiële gevolgen, zeker als uw werknemer het risico loopt om langdurig werkloos te blijven. Na ontslag ontstaan er allerlei vragen waarvoor geldt dat financieel advies of hulp bij het herschikken van het huishoudboekje voor de werknemer van groot belang is om door het ontslag niet in (toekomstige) geldproblemen terecht te komen. U kunt uw werknemers dit aanbieden. Mogelijk is het onderdeel van het sociaal plan. Voorbeelden van onderwerpen die relevant zijn om te bespreken:

  • Uitbetaling, besteding en belasting van een (hoge) ontslagvergoeding
  • Herijking van het huishoudboekje, zeker als de inkomsten substantieel dalen binnen afzienbare tijd
  • Check of uw werknemer in aanmerking komt voor een uitkering of toeslag 
  • Pensioenopbouw nu de werknemersvoorziening stopt
  • Nabestaandenvoorziening bij overlijden van uw dan ex-werknemer, waaronder de vraag of de nabestaanden recht behouden op een uitkering krijgen van uw pensioenuitvoerder
  Lees minder
 3. 3
  Pensioen

  Als uw werknemer stopt met werken dan stopt niet alleen het salaris maar vaak ook de pensioenopbouw en mogelijk de nabestaandenvoorziening. Het is goed om uw werknemer hierover te informeren zodat hij of zij andere regelingen kan treffen als nodig. De checklist pensioen en ontslag informeert uw werknemer over de mogelijke gevolgen voor het pensioen.

Tips voor uw organisatie:


Bekijk de actiepunten


Meer informatie:
 • Mogelijk wilt u alle medewerkers informeren over het thema pensioen. U vindt hier kant-en-klare presentaties die u kunt (laten) geven
 • Als uw werknemer betalingsproblemen voorziet door het ontslag, dan is het aan te raden om zo snel mogelijk contact op te nemen met onder meer de hypotheekverstrekker of verhuurder
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Hoe verken ik of er financiële problemen spelen bij mijn zieke werknemer?
werken
Wat moet ik doen voor mijn pensioen?

Deze laagdrempelige pensioentool helpt uw werknemers, jong en oud, om aan te slag te gaan met hun pensioenvoorziening.

© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen