Indiensttreding

Om een nieuwe medewerker direct of voorafgaand aan het arbeidsvoorwaardengesprek van goede informatie te kunnen voorzien over onder meer uw voorzieningen, is het handig om de nodige voorbereidingen te treffen. Hier leest u enkele tips.

Tips voor uw organisatie: 


 1. 1
  Geïnformeerde HR

  Het is handig als degene die het arbeidsvoorwaardengesprek voert (HR en/of de manager) op de hoogte is van de verschillende voorzieningen, zodat adequaat kan aandacht worden besteed aan uw pensioenvoorziening en andere faciliteiten die u biedt rondom geldzaken van uw werknemers.

 2. 2
  Overzicht voorzieningen

  Het is handig om een overzicht te maken van de voorzieningen die uw organisatie biedt: individuele of algemene informatie of hulp. U kunt hier ook externe hulp (financieel plan, hulp bij het huishoudboekje) in opnemen. Mogelijk hebben jullie afspraken met een aantal van deze partijen. Dit overzicht kunt u overhandigen aan de werknemer op een manier die bij jullie past.

  Lees meer

  Net als u informatie geeft over uw beleid bij ziekte, kunt u informatie geven over uw aanbod rondom geldzaken. Geldproblemen, ouderschapsverlof, pensioen etc. Zodat de werknemer desgewenst weet waar hij informatie of ondersteuning kan krijgen.

  Lees minder
 3. 3
  Afspraken over samenwerking

  Door alvast contact op te nemen met instanties die hulp kunnen bieden, bijvoorbeeld rondom belastingen of administratie, weet u wat de mogelijkheden zijn voor uw werknemers en kunt u dit ook met hen delen.

  Lees meer

  In veel gemeenten wordt gratis hulp bij geldzaken aangeboden. Te denken valt aan hulp rondom belastingaangifte en hulp bij het op orde krijgen van het huishoudboekje. Vakbonden en ouderenbonden bieden vaak ondersteuning bij belastingaangiften. Ingeval schulden is de gemeente verplicht om hulp aan te bieden. Maar u kunt ook het nodige zelf doen

  Lees minder


Meer informatie:
 • Het is raadzaam om ook na indiensttreding aandacht te blijven besteden aan het pensioen, bijvoorbeeld als uw werknemer een grote levensgebeurtenis meemaakt
 • Verwijst u uw werknemer door naar een bedrijfsarts bij ziekte? Het is belangrijk dat ook hij of zij op de hoogte is van de relatie tussen geldproblemen en ziekte
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Naar wie kunt u uw werknemer verwijzen
'Uit een onderzoek in Duitsland bij de schuldhulpverlening
blijkt dat 80% van de klanten gezondheidsklachten heeft'
Uit rapport 'De eindjes uit elkaar knopen'
Ben ik verplicht om mijn werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden?
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen