Tips voor uw organisatie

Duurzame inzetbaarheid verhogen

U kunt als werkgever een grote bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Inzicht in de financiële mogelijkheden speelt daarbij een belangrijke rol. Lees hier 10 tips hoe u dit kunt aanpakken.

 1. 1
  Bespreek toekomstplannen

  Bespreek tijdens de jaarlijkse personeelsgesprekken met uw medewerker wat zijn / haar plannen zijn voor de komende 5-10 jaar en wat uw verwachtingen zijn. Bespreek ook hoe lang iemand zijn huidige functie naar verwachting kan blijven vervullen (inclusief eventuele avond- of nachtdiensten, en het daarbij behorende inkomen).

  Indien u verwacht dat uw medewerker niet tot aan zijn pensioen zijn functie kan uitoefenen, dan is het raadzaam om dit zo vroeg mogelijk aan te geven en begeleiding naar een aangepaste of andere baan aan te bieden.  

  In 2019 kunnen medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar gratis loopbaanadvies krijgen; meer informatie hierover staat op https://www.hoewerktnederland.nl/persoonlijk-ontwikkeladvies.

  Ook kunt u een gesprek met een financieel adviseur aanbieden. Indien iemand in een aangepaste of andere baan minder gaat verdienen, dan heeft dat gevolgen voor zijn / haar uitgaven en het toekomstige pensioen. Financieel inzicht kan de bereidheid tot mobiliteit vergroten en keuzes omtrent pensioen vergemakkelijken.

 2. 2
  Bij wie kan men terecht?

  Stel een laagdrempelig aanspreekpunt aan voor vragen van medewerkers over arbeidsmobiliteit en pensioen en de gevolgen voor hun inkomen nu & later. Dat kan de HR-afdeling zijn, een externe adviseur, of collega's die zijn opgeleid tot 'pensioenambassadeur' of mobiliteitsambassadeur. En zet op uw intranet, in uw bedrijfsblad / nieuwsbrief en in de introductiemap voor nieuwe medewerkers bij wie men terecht kan. 

  Lees ook bijgaand interessant artikel over dit onderwerp.  

 3. 3
  Anoniem advies?

  Willen uw medewerkers liever anoniem advies? Organiseer een inloopmiddag met een externe financieel planner, of vermeld op uw intranet bij welke externe financieel adviseur men terecht kan.
  Voor gratis loopbaanadvies voor 45-plussers kan uw medewerker kijken op  https://www.hoewerktnederland.nl/persoonlijk-ontwikkeladvies

 4. 4
  Bied financieel advies aan als arbeidsvoorwaarde

  Neem in de arbeidsvoorwaarden op dat medewerkers op kosten van de werkgever (bv. via het opleidingsbudget) financieel advies kunnen krijgen, bijvoorbeeld als voorbereiding op pensioen en mobiliteit en bij gebeurtenissen met grote financiële impact (zoals ziekte, scheiding, ontslag, overlijden van partner).

  Sommige organisaties bieden hun medewerkers iedere 5 jaar financieel advies aan.

 5. 5
  Stimuleer opleiding en ontwikkeling

  Laat medewerkers opleidingen volgen of een loopbaan oriëntatietraject en stel daarvoor tijd en budget beschikbaar. Als medewerkers een eigen bedrijf willen beginnen, dan kunt u bijvoorbeeld aanbieden om minder uren te werken of een sabbatical te nemen.

  Op de website leven lang leren staan voorzieningen die de overheid aanbiedt, zoals het leven lang leren krediet en (in 2019) gratis loopbaanadvies voor 45-plussers.  

  Bij de leerwerkloketten kunnen werkgevers en werknemers terecht voor gratis advies over opleidingen en subsidies.

 6. 6
  Stimuleer mobiliteit

  Om de mobiliteit te vergroten kunt u vacatures melden op intranet of per email; interne of externe stages of meeloopdagen organiseren; detacheringen stimuleren; banenruil met een collega voorstellen (of een carrousel opzetten met meerdere medewerkers); taak- en functieroulatie bevorderen; medewerkers uitwisselen met bedrijven in dezelfde sector of regio (bijvoorbeeld via het Ace netwerk); een talentenmarkt organiseren of een projectenpool of vervangingspool instellen. Meer informatie en voorbeelden vindt u onder andere op de websites van PW en ACE.

 7. 7
  Organiseer workshops

  U kunt ook workshops organiseren voor een groep medewerkers, bijvoorbeeld een loopbaancoach die sollicitatietips geeft en helpt bij het opstellen van een goed CV, of een workshop over ‘hoe start ik een eigen bedrijf’.

 8. 8
  Voorbereiding op pensioen

  Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de oudere medewerkers eerder wil stoppen met werken en dat ruim de helft in deeltijd zou willen werken. De gevolgen voor het inkomen en het pensioen zijn voor de medewerker zelf vaak moeilijk in te schatten. U kunt een pensioentool op intranet zetten of aanbieden dat een financieel planner verschillende scenario’s doorrekent of bv. een workshop organiseren voor een groep werknemers. Vaak blijkt dat er meer mogelijk is dan werknemers vooraf denken. Meer informatie vindt u op onze pensioenpagina's.

 9. 9
  Inspirerende voorbeelden

  U kunt mobiliteit en vroegpensioen ook stimuleren door op intranet of in uw bedrijfsblad inspirerende voorbeelden te noemen, van (oud)medewerkers die positief zijn over hun nieuwe situatie.

 10. 10
  Meer maatregelen?

  Via een anonieme enquête op intranet of een medewerkers tevredenheidsonderzoek kunt u polsen of er binnen uw organisatie animo is voor extra maatregelen op het gebied van arbeidsmobiliteit.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Ben ik verplicht om mijn werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden?
Eenvoudige en heldere pensioencommunicatie?
Bekijk de pensioen toolkit
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen