Voorkomen van geldproblemen

Geldzorgen hebben effect op het functioneren van uw medewerkers. Wellicht heeft u dit ook al wel eens gemerkt bij een medewerker. En in elke organisatie lopen wel mensen met geldzorgen waar collega’s en leidinggevenden niet van de op hoogte zijn. Om ziekteverzuim en productieverlies door geldzorgen te voorkomen, loont het de moeite om bij uw medewerkers aandacht te vragen voor de risico’s die ze lopen. Financiële problemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan. Door onverstandig financieel beheer maar ook door gebeurtenissen zoals een echtscheiding of een onverkoopbaar huis met een restschuld.

U kunt een bijdrage leveren in het voorkomen van schulden en financiële stress. Problemen op en buiten de werkvloer kunnen beter voorkomen en geadresseerd worden door uw medewerker tijdig van informatie of (externe) begeleiding te voorzien.

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Financiële gezondheidscheck

  Mensen overzien vaak niet welke financiele risico’s ze lopen. Om uw werknemers daar bewust van te maken, kunt u hen periodiek (digitaal) een financiële check aanbieden. Het gaat dan zowel om een check op de huidige situatie (voldoende buffer, gebruik voorzieningen etc) als het eventuele financieel risico dat de werknemer/diens gezin loopt bij bepaalde levensgebeurtenissen (werkloosheid, pensioen, overlijden, echtscheiding).

  Lees meer

  Voor iedereen

  Niet alleen werknemers met een laag salaris lopen een risico op geldproblemen. Ook hogere inkomens lopen dat risico. Denk aan hypotheeklasten die doorbetaald moeten worden terwijl de inkomsten drastisch dalen (door werkloosheid, ziekte, scheiding of overlijden). Een buffer, de juiste financiële producten en/of onderlinge afspraken kunnen ellende voorkomen. Maar hoeveel buffer is dan nodig? En welke producten? Met deze vragen worstelen veel mensen. Een financiële gezondheidscheck is een eerste stap hierin.

  Digitaal en/of mondeling

  Als u uw werknemers hierin wilt faciliteren, dan kunt u kiezen voor een digitale check of een individueel advies van een deskundige (financieel coach, adviseur of planner). Dit laatste brengt uiteraard meer kosten met zich. U kunt ook kiezen voor een combinatie: pas als er sprake is van een risico biedt u (gedeeltelijk) betaald advies aan. Of u betaalt het eerste uur van de adviseur en laat de medewerker eventuele volgende uren betalen. Bij een digitale check is het van belang om mee te laten wegen of uw medewerkers digitaal vaardig zijn en de uitkomsten begrijpen. U kunt een check ook onder professionele begeleiding laten invullen.

  Een financiële gezondheidscheck wordt onder meer aangeboden door verschillende financieel planners en het Nibud.

  Lees minder
 2. 2
  Informatievoorziening

  De website ‘check, plan, spaar, bewaar’ helpt uw werknemer om in vier stappen overzicht te krijgen van geldzaken. Uw werknemer kan zich daar ook aanmelden voor gratis coaching per email.

  De checklist 'Geldzaken op orde' helpt bij het bewaren van overzicht in inkomsten en uitgaven. Het overzicht hulp bij geldzorgen geeft aan waar mensen hulp kunnen krijgen. Het is handig om deze neer te leggen op een centrale (anonieme) plek en/of te plaatsen op intranet, en te vermelden bij wie medewerkers intern met vragen terecht kunnen.  

 3. 3
  Workshop geldzaken

  Afhankelijk van de kenmerken van uw werknemers kunt u kiezen waar u aandacht tijdens de workshop voor vraagt: pensioenvoorlichting, de risico’s die mensen lopen als ze ziek worden of uit elkaar gaan of aandachtspunten bij de aankoop van een huis. Een andere invalshoek is een workshop over rondkomen met weinig geld.

  Lees meer

  Als u er voor kiest om een workshop te organiseren dan is er een aantal aandachtspunten. Kies zorgvuldig een locatie uit. Natuurlijk, de werkvloer is handig en goed bereikbaar. Maar voor sommige thema’s geldt dat het ook fijn is als je collega’s niet zien dat je een sessie bijwoont. Bijvoorbeeld als het thema betrekking heeft op rondkomen van weinig geld. Een externe locatie ligt dan meer voor de hand.

  Partijen zoals het Nibud, financieel adviseurs en planners en (gratis) de gemeente waar uw organisatie zit, bieden wel workshops aan.

  Lees minder
 4. 4
  Hulp bij huishoudboekje

  Soms zijn er nog geen financiele problemen maar dreigen die wel doordat mensen geen grip (meer) hebben op hun financiele situatie. Ondersteuning kan op allerlei manieren georganiseerd worden. U kunt het intern bieden. Maar ook een (deels) door u betaalde budgetcoach, of een gratis faciliteit in of nabij de gemeente waar uw werknemer woont kan een optie zijn. Bekijk het overzicht hulp bij administratie.

  Lees meer

  Sommige mensen vinden het moeilijk om hun financiën in de gaten en/of in balans te houden. Ze maken de post niet (regelmatig) open, hebben moeite bij het aanvragen of corrigeren van toeslagen of bij het bijhouden van hun huishoudboekje. Een onzorgvuldige omgang met de administratie kan op termijn schulden veroorzaken. Het kan helpen om uw medewerker hierbij steun aan te bieden of door te verwijzen naar hulp. In sommigen gemeenten wordt dit gratis aangeboden (de gemeentelijke schuldhulpverlening weet dit), en mogelijk maakt u zelf afspraken met een bureau die u helpt met schuldpreventie en –hulpverlening.

  Lees minder

Tips voor uw organisatie:

Hoe brengt u bovenstaande tips in de praktijk?

Bekijk de actiepunten


Meer informatie:
 • Pensioen wordt door veel mensen op de lange baan geschoven, terwijl het loont om tijdig actie te ondernemen
 • Gaat uw medewerker samenwonen en misschien ook nog samen een huis kopen? Het moment voor uw medewerker om actie te ondernemen om eventuele toekomstige problemen te voorkomen bij uit elkaar gaan
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Dit doen geldproblemen met uw werknemer

Life-events zoals scheiding, ontslag en ziekte zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van schulden

Checklist een kind krijgen
Checklist een kind krijgen en geldzaken

Een kind krijgen is een groot life-event. Uitgaven stijgen, terwijl er soms behoefte  is aan gewijzigde arbeidsuren. Mogelijk kan uw werknemer bij deze afwegingen hulp gebruiken.

Bekijk de checklist
“Kan ik een voorschot krijgen voor volgende maand?”

Herken gedrag bij uw werknemers dat mogelijk een geldprobleem aanduidt. Op tijd bijsturen is het beste voor werknemer en werkgever.

Herken de signalen
Verzoek om voorschot?

Olaf Simonse vertelt hoe u het gesprek aan kunt gaan wanneer een verzoek om voorschot wordt gevraagd en geeft hiervoor tips.

0:59
Bekijk video
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen