Geldproblemen

Om uw werknemers snel en goed te kunnen helpen wilt u mogelijk ook binnen uw bedrijf zaken (her)inrichten. In deze lijst vindt u concrete tips hiervoor.

Tips voor uw organisatie:


 1. 1
  Warm contact hulpverleners

  Het is handig om periodiek contact te hebben met partijen die uw werknemer kunnen ondersteunen. Denk aan een samenwerking met de gemeente, een budgetcoach of een beschermingsbewindvoerder. Samenwerking kan bestaan uit een vast contactpersoon, advies over momenten van doorverwijzing, uitleg over de precieze dienstverlening, voorlichting bij uw bedrijf, prijs/pakketafspraken, communicatieadvies en nog veel meer.

  Lees meer

  Voor veel medewerkers is het een grote stap om hulp te vragen bij hun administratie of hun schulden. Gemiddeld hebben mensen al vijf jaar substantiële schulden voordat ze bij de gemeente om hulp vragen. Door een warm contact te leggen met de gemeentelijke uitvoerder van de schuldhulpverlening in de gemeente van uw medewerkers kunt u medewerkers warm verwijzen en mogelijk ook in een eerder stadium. Daarnaast kan de gemeente u adviseren over betrouwbare budgetcoaches, vrijwilligersorganisaties en budgetbeheerders. Immers, om medewerkers adequaat te verwijzen, is het van belang dat uw weet wat het aanbod is voor hulp bij administratie en schuldhulpverlening. Zie ook deze tool en tabel voor het hele overzicht.

  Lees minder
 2. 2
  Onderdeel intern beleid

  Geldzorgen en schulden kunnen zich uiten in ziekteverzuim en uitval. Het is daarom handig om deze onderwerpen onderdeel te maken van uw ziekteverzuimbeleid en/of duurzame inzetbaarheid. Het helpt als een cultuur van vertrouwen hierbij voorop staat zodat uw werknemers de stap durven te nemen om hun financiële problemen te melden.

  Lees meer

  Om uitval te voorkomen, is het belangrijk dat mensen hun financiële situatie op orde hebben. Degene die de medewerker spreekt bij ziekte of uitval dient zich bewust te zijn van een mogelijke financiële oorzaak van de uitval. Dit kan HR, een bedrijfsarts, een vertrouwenspersoon of de leidinggevende zijn. Iedereen binnen deze rol moet weten wat de eventuele vervolgstappen zijn.

  Lees minder
 3. 3
  Laagdrempelige informatievoorziening

  Voor medewerkers met lichte financiële problematiek zijn er diverse tools en voorbeeldbrieven beschikbaar. Veel medewerkers weten niet dat dit soort zaken bestaan. Het is de moeite waard om op bijvoorbeeld het intranet een verwijzing op te nemen naar tools zoals: zelf je schulden regelen, de calculator voor incassokosten, de rekentool voor de berekening van de beslagvrije voet of de voorbeeldbrieven voor teveel incassokosten en om een betalingsregeling te treffen. U kunt deze informatie bijvoorbeeld overzichtelijk op één pagina bundelen samen met informatie waar uw medewerker met geldproblemen naar toe kan. 

 4. 4
  Bewustwording rechtspositie

  Door aandacht te besteden aan de weetjes en mogelijkheden voor iemand met schulden en aan zijn of haar rechtspositie, worden uw medewerkers zich bewust van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld over de bevoegdheden van een incassobureau. Of een schuldregeling met kwijtschelding. Dit kan via intranet, een nieuwsbrief, een personeelsblad of een ander kanaal.

  Lees meer

  Inzicht in mogelijke stappen

  Veel van uw medewerkers weten waarschijnlijk niet precies wat hun mogelijke stappen zijn bij geldproblemen. Zo heeft een op de twintig Nederlandse huishoudens dusdanig hoge schulden dat een schuldregeling met kwijtschelding de enige oplossing is om op afzienbare termijn uit de schulden te komen. Door uw medewerkers hier juist over te informeren stappen ze mogelijk sneller naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. 

  Bewustwording van de rechtspositie

  Ook is het belangrijk om bewustwording te creëren over de rechten van uw werknemers. Ze denken misschien dat een incassobureau ook beslag mag leggen op hun inkomen, dat ze een deurwaarder de toegang tot hun huis kunnen weigeren of dat ze aansprakelijk zijn voor de schulden van meerderjarige inwonende kinderen. Door langs een goed gelezen kanaal dit soort mythes door te prikken, kunt u eraan bijdragen dat uw werknemers in actie komen of verkeerde acties ondernemen.

  Lees minder
 5. 5
  Onderling contact werknemers

  Er heerst rondom schuldenproblematiek nog altijd veel schaamte. Een van de gevolgen daarvan is dat mensen met geldproblemen zich heel eenzaam kunnen voelen. Het delen van ervaringen en tips kan dan helpen. Als u een wat grotere organisatie bent met meerdere werknemers met (grote) schulden dan kunt u hen mogelijk aanbieden om ze met elkaar in contact te brengen.

  Lees meer

  Groepswerk kan een enorme steun zijn voor mensen om een lange schuldregeling met succes af te ronden. Het hebben van problematische schulden betekent vaak niet op vakantie kunnen gaan, geen verjaardagen vieren, niet uit eten en nauwelijks nieuwe kleding. Om mensen in deze lastige periode te ondersteunen bieden instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en andere partijen ook wel groepsbijeenkomsten aan. Als u werkt bij een wat grotere organisatie kunt u wellicht ook een eigen groep oprichten. De groep kan dan met elkaar bepalen over welk onderwerp ze wat meer zouden willen horen. Denk aan thema’s zoals: toeslagen correct aanvragen, gezond koken voor weinig geld etc.  

  Lees minder
 6. 6
  Training HR

  Voor HR of andere medewerkers die in uw organisatie zijn belast met schuldhulpverlening en –preventie bestaan er workshops over de vraag hoe om te gaan met werknemers en geldproblemen en wat er mag.

  Lees meer

  Onder meer het Nibud heeft hiertoe een (betaalde) workshop ontwikkeld, Financiële problemen op de werkvloer. Informeer naar de mogelijkheden van deze workshop op maat. Ook andere organisaties en/of financieel coaches bieden iets dergelijks aan, bijvoorbeeld in de vorm van een compleet schuldhulpverlenings en –preventietraject voor uw medewerkers.

  Lees minder


Meer informatie:
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Wat komt er op je af als je schulden opbouwt?
Meer weten over schuldhulpverlening?
Herkent u de signalen voor geldzorgen?
Op dit gedrag moet u letten
werken
TV-serie 'Schuldig'

Het hebben van schulden zorgt voor stress. De serie laat u op laagdrempelige wijze kennis maken met personen die schulden hebben en alles wat erbij komt kijken.

Bekijk de uitzendingen
"Daarom zijn wij in 2014 een werkgroep gestart, met als doel het taboe op geldzorgen te doorbreken en de zelfredzaamheid te bevorderen"
Betsie Grube
Scania
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen