Thema's

Een financieel gezonde werknemer heeft geen zorgen over zijn of haar huishoudboekje. Hij of zij weet de bestedingsruimte en kan daarmee afdoende uit de voeten. Op verschillende momenten in de levensloop is het raadzaam dat uw werknemer aandacht besteedt aan zijn of haar financiële situatie, omdat er iets in het privéleven gebeurt of kan gebeuren, omdat er een verandering in de werksituatie voordoet of omdat uw werknemer geldzorgen heeft.

Deze verschillende momenten en onderwerpen zijn ingedeeld in drie categorieën: geldproblemen en preventie, privégebeurtenissen en werksituaties. Voor alle thema's geldt dat u uw werknemer kunt ondersteunen met informatie of verdergaande hulp. Dit kan al heel laagdrempelig door op logische plekken checklisten neer te leggen of op uw bedrijfswebsite aan te bieden. U vindt ook organisatorische tips per thema.

Privégebeurtenissen

Het is zaak dat uw werknemer zich eveneens (terecht) geen zorgen maakt over diens huishoudboekje na intreding van bepaalde gebeurtenissen, ook wel de life events genoemd. Zeker de gebeurtenissen die zorgen voor een inkomensdaling kunnen uw werknemer in de geldproblemen brengen als hij of zij er niet (goed) op geanticipeerd heeft. Denk aan een scheiding of overlijden van de partner. Het is bij de life events eveneens relevant om na te denken over de mogelijke toekomstige financiële gevolgen van de dan te maken keuzes. Denk aan de lange termijn betaalbaarheid van de hypotheek, de pensioenafspraken bij een scheiding, en de keuze voor huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen. 

Werksituaties

Deze onderwerpen hebben betrekking op een wijziging in de werksituatie. Nieuw werk, ontslag of (tijdelijk) niet werken vanwege ziekte en pensioen. Uw arbeidsvoorwaarden zijn dan relevant. Overigens zijn uw arbeidsvoorwaarden ook van belang bij bijvoorbeeld het moment dat uw werknemer een kind krijgt. Hij of zij wil mogelijk gebruik maken van voorzieningen die u biedt als het gaat om ouderschapsverlof en/of andere werktijden vanwege een gewijzigde thuissituatie.

Geldproblemen en preventie

Mocht uw werknemer geldproblemen hebben, dan heeft dat invloed op het werk. Misschien moet u een loonbeslag verwerken, en daarnaast vermindert de productiviteit van de desbetreffende werknemer. Het loont om er tijdig bij te zijn, ook voor werknemers die geen geldzorgen (lijken te) hebben. Ook over deze onderwerpen vindt u tips over wat u kunt doen voor uw werknemer en in uw organisatie.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
werken
Flyer loonbeslag

Overhandig uw werknemer deze flyer met informatie over loonbeslag ter ondersteuning

Download flyer
“Moet ik mijn nabestaandenpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen?”

Weet wie binnen of buiten uw organisatie uw werknemer kan helpen bij vragen over uw pensioenregeling.

Bijna met pensioen
Verstrek een checklist

Voeg bijvoorbeeld de checklist ' Een kind krijgen en geldzaken' toe bij uw bedrijfsinformatie over ouderschapsverlof.

Bekijk de checklists
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen