Over deze website

Een financieel gezonde en veerkrachtige werknemer verricht met meer aandacht zijn of haar werk en heeft ruimte om vooruit te kijken. Geldzorgen bij medewerkers leiden vaak tot stress, concentratieverlies, een (tijdelijk) lager IQ, en zelfs verzuim. En dat merkt u als werkgever.

Een wegwijzer voor werkgevers

Deze website geeft inzicht in hoe u uw werknemers kunt faciliteren en hoe u financiële gezondheid een plek kunt geven in uw organisatie.

De aangeboden informatie is bestemd voor diegenen die zich bezig houden met personeelsbeleid en HR verantwoordelijkheid dragen.

Financiële gezondheid gedurende hele levensloop

Deze website behandelt onderwerpen die doorgaans niet zo snel ter tafel komen, maar wel essentieel zijn voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers in uw bedrijf: de financiële situatie van uw medewerker.

Hoewel het bestedingspatroon en de financiële huishouding van uw medewerker privé is, kunt u er zakelijk wel mee te maken krijgen. Niet alleen als uw medewerker geldzorgen heeft. Ook de verschillende momenten in de levensloop hebben financiële gevolgen voor uw medewerker en uw organisatie. Denk aan zwangerschap, onbetaald verlof en pensioen. Of: uw medewerker gaat scheiden. Een gebeurtenis van grote emotionele impact die vaak eveneens ingrijpende financiële gevolgen heeft.

Tips, checklisten, doorverwijzingen en meer…

Deze website biedt u een breed palet aan informatie, tools, checklisten en doorverwijzingen waarmee u uw medewerkers kunt ondersteunen. Ook geven wij u tips over de wijze waarop u uw medewerkers deze ondersteuning kunt aanbieden. Te denken valt hierbij aan informatie op uw interne website, het verspreiden van checklists, het aanbieden van (externe) voorlichting of door een doorverwijzing naar een passende en betrouwbare (hulp)organisatie.

Helpdesk voor werkgevers

Heeft u een vraag of een onderwerp dat niet aan bod is gekomen op deze website? Neemt u dan contact op met onze helpdesk.  

Initiatiefnemers

Financieel gezonde werknemers is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het NibudDivosa (vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein), NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en Wijzer in geldzaken.

Deze partners bundelen hun krachten om werkgevers te stimuleren om verantwoord financieel gedrag bij hun werknemers te bevorderen. Op deze website helpen we werkgevers hiermee.

Website in praktijk

Mogelijk vraagt u zich af na het lezen van alle tips hoe u deze in praktijk brengt. Hier vindt u een stappenplan.

Bekijk de tips
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Gesprekstips
Tips om een gesprek te starten
Hoe werkt deze site?

Bekijk in vogelvlucht wat de website financieelgezondewerknemers.nl voor u als werkgever kan betekenen. 

3:11
Bekijk video
"Schaarste slokt je op"

Mensen handelen anders bij een gevoel van gebrek. Een gebrek aan geld of een gebrek aan tijd. Ze zijn bijvoorbeeld vooral gericht op de korte termijn. Dit blijkt uit het onderzoek 'Schaarste'.  

Lees meer
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen