Impact geldzorgen op gedrag

Geldzorgen brengen doorgaans (veel) stress met zich mee. Recent onderzoek toont aan dat onder meer de stress ertoe leidt dat mensen zich anders gaan gedragen. Uw medewerker neemt wellicht besluiten waar u weinig begrip voor heeft, geeft geld uit aan zaken die in uw ogen niet belangrijk zijn of komt niet in beweging waardoor de situatie escaleert. Al deze zaken kunnen terug te leiden zijn op de impact van schaarste op gedrag.

Effecten op het gedrag:


 1. 1
  Uw medewerker gaat meer bij de dag leven

  Een van de gevolgen van geldstress is dat mensen meer op de korte termijn gaan focussen. Als gevolg daarvan creëren ze vaak nieuwe problemen. Als buitenstaander doorziet u dat waarschijnlijk direct. Het gedrag van uw medewerker roept bij u mogelijkerwijs – logisch maar misschien ten onrechte – de vraag op hoe belangrijk uw medewerker het vindt om escalatie te voorkomen.

  Lees meer

  Uw medewerker doet wellicht allerlei dingen die u eigenlijk niet begrijpt. Hij of zij zegt bijvoorbeeld een aanvullende ziektekostenverzekering op. Op de korte termijn levert dit geld op maar op de middellange of langer termijn juist risico’s. Het opzeggen levert per maand een besparing op van 20  à 30 euro per volwassene. Daar kan uw medewerker nuttige andere dingen mee doen. Voor uw medewerker lijkt dit op de korte termijn een slimme beslissing. Echter, als er een medisch probleem ontstaat dat niet onder de dekking van de aanvullende verzekering valt, kan er zomaar een hoge zorgrekening op de mat vallen. Het is kenmerkend voor mensen met schulden dat ze hun lange termijn risico’s niet (meer) doordenken.

  Lees minder
 2. 2
  Het IQ daalt tijdelijk

  Een tweede beschreven gevolg van geldstress is dat het beschikbare denkvermogen afneemt. Om denkvermogen te meten, wordt vaak IQ als maatstaf genomen. Het gemiddelde IQ is 100. En bij een IQ van 85 komen mensen al in de buurt van een verstandelijke beperking. Als gevolg van geldstress daalt het IQ.

  Lees meer

  Als gevolg van geldstress daalt het IQ van uw medewerkers. Ze nemen dus minder doordachte of soms zelfs dommere beslissingen. Niet omdat ze het niet belangrijk vinden om uit de problemen te komen maar doordat ze hun denkvermogen niet volledig tot hun beschikking hebben. Als de geldzorgen verdwijnen, veren mensen geleidelijk weer terug naar hun ‘standaard’ IQ. Hier leest u meer over de gevolgen van schaarste.  

  Lees minder
 3. 3
  Uw medewerker vindt het lastig om diens gedrag te sturen

  Geldzorgen zijn van invloed op het vermogen van uw medewerkers om hun gedrag te sturen. Grote geldstress kan er bijvoorbeeld aan bijdragen dat uw medewerkers het moeilijker vinden om beleefd te zijn, om verleidingen te weerstaan of om hun hoofd bij hun werk te houden.

  Lees meer

  In het dagelijks leven sturen we continu ons gedrag. Hiervoor zetten we onze zogenoemde executieve functies in. Voorbeelden hiervan zijn: aandacht kunnen richten en vasthouden, plannen, emoties reguleren, flexibel zijn als zaken veranderen en dingen in gang zetten. Geldstress leidt ertoe dat onze executieve functies in mindere mate beschikbaar zijn. Als gevolg daarvan functioneren veel medewerkers met geldstress slechter op het werk, maken ze vaker fouten en kunnen ze vaker in conflict komen met collega’s.

  Lees minder


Meer informatie:
 • Geldzorgen kunnen ook leiden tot ziekte, net als ziekte op den duur kan leiden tot geldzorgen. Het is belangrijk om dit in uw achterhoofd te houden bij werknemers die (regelmatig) ziek zijn
 • Financieel plannen, het anticiperen op mogelijke grote levensgebeurtenissen, is belangrijk om geldproblemen te voorkomen. Lees hier meer tips
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen