Hulp bij juridische vragen

Juridische geschillen gaan nogal eens over geld. En als uw medewerker geldproblemen heeft, dan kan dit ook met juridische vragen gepaard gaan. Een deurwaarder houdt zich volgens uw medewerker niet aan de wet, een energiebedrijf heeft een naheffing gestuurd die niet klopt of een ex-partner betaalt geen alimentatie. Waar kunt u uw medewerker naar verwijzen?

Partijen die gratis juridische hulp bieden:


 1. 1
  Het Juridisch Loket biedt advies

  Het Juridisch Loket is een door de overheid gefinancierde organisatie en heeft kantoren in de grote gemeenten in Nederland. Er is een inloopspreekuur maar Het Juridisch Loket is nadrukkelijk ook ingesteld op het bieden van telefonische ondersteuning en via de website. Het Juridisch Loket biedt advies zodat uw medewerker zijn of haar situatie kan aanpakken. Let wel: advies op afspraak is alleen toegankelijk als uw medewerker een laag inkomen heeft. Het Juridisch Loket biedt juridisch advies over allerlei onderwerpen, zoals scheiding, ziekte, incasso en pensioen.

  Lees meer

  Inkomensgrens voor maatwerk

  De algemene informatie op www.juridischloket.nl is voor iedereen beschikbaar. Bij een lager inkomen biedt Het Juridisch Loket ook verdergaand maatwerk om een juridisch probleem op te lossen. Afhankelijk van het huishoudtype varieert de norm van een lager inkomen van ongeveer 25.000 euro bruto tot ruim 35.000 euro. De exacte inkomensgrenzen vindt u op de site van Het Juridisch Loket. Uw medewerker kan vertellen wat er aan de hand is en Het Juridisch Loket zoekt uit hoe uw medewerker de situatie het beste kan aanpakken.

  Breed werkveld

  Het Juridisch Loket kan uw medewerker bijvoorbeeld vertellen waar een deurwaarder wel of geen beslag op mag leggen en wat hij of zij kan doen als de deurwaarder zijn boekje te buiten gaat. Of hoe uw medewerker een ex-partner kan dwingen om de alimentatie te betalen of wat hij of zij moet doen als een schuldeiser ten onrechte BTW heft over de incassokosten. Het kan ook zijn dat de problemen van uw medewerker samenhangen met andere problemen zoals een geschil over een omgangsregeling voor de kinderen, het ontslag van een partner etc. Het Juridisch Loket biedt ook advies over dit soort vraagstukken.

  Doorverwijzing

  Mocht de situatie echt complex zijn, dan zal Het Juridisch Loket uw medewerker doorverwijzen naar een advocaat. Als uw medewerker een wat lager inkomen heeft, dan kan hij of zij een subsidie krijgen voor de advocaatkosten. Dit heet een toevoeging. Uw medewerker moet voor de advocaat een eenmalige eigen bijdrage betalen. Als uw medewerker wordt verwezen via Het Juridisch Loket krijgt hij of zij een korting op de eigen bijdrage.Voor medewerkers met financiële problemen is de eigen bijdrage soms een drempel om hulp te zoeken. U kunt overwegen de eigen bijdrage voor uw medewerker te betalen.

  Alleen advies

  Een aandachtspunt is dat Het Juridisch Loket alleen advies biedt. Uw medewerker zal zelf in actie moeten komen. Voor sommige medewerkers is dat een te grote stap. Dit kan komen door de dynamiek die de schulden meebrengen of doordat uw medewerker überhaupt moeite heeft om bureaucratische zaken te regelen. U zou uw medewerker in dat geval ook kunnen verwijzen naar een vrijwilliger of aanbieden om de gekregen adviezen samen op te pakken.

  Lees minder
 2. 2
  Sociaal raadslieden lossen een probleem voor uw medewerker op

  De bureaus voor sociaal raadslieden bieden uw medewerker hulp bij juridische problemen of vragen over regelingen en voorzieningen. Ze nemen namens uw medewerker contact op met bijvoorbeeld een deurwaarder, het energiebedrijf of een andere schuldeiser. De Sociaal Raadslieden hanteren een inkomensgrens voor de ondersteuning en zijn niet in elke gemeente vertegenwoordigd.

  Lees meer

  Vaak inkomensgrens

  Sociaal raadslieden zijn niet in elke gemeente aanwezig. Gemeenten maken zelf de keuze of ze deze voorziening willen aanbieden aan hun burgers. Op deze site kunt u nagaan of er in de gemeente waar uw medewerker woont sociaal raadslieden actief zijn. De meeste bureaus sociaal raadslieden werken met een inkomensgrens. Bij alleenstaanden wordt een inkomensgrens van ongeveer 20.000,- euro bruto gehanteerd. Bij partners ongeveer € 40.000,- euro bruto per jaar.

  Concrete hulp

  Sociaal raadslieden bieden hele concrete hulp. Ze schrijven in tegenstelling tot Het Juridisch Loket brieven of bellen de partij waar uw medewerker een probleem mee heeft. Ze geven verder hulp bij het aanvragen of corrigeren van toeslagen of het herberekenen van de beslagvrije voet. De sociaal raadslieden zullen bij uw medewerker ook checken of die gebruik maakt van alle regelingen waar hij of zij recht op heeft. Naast ondersteuning bij financiële problemen bieden sociaal raadslieden ook hulp bij andere ingewikkelde situaties. Sociaal raadslieden beantwoorden ook vragen over uitkeringen, consumentenzaken et cetera. Mogelijk wil het bureau sociaal raadslieden periodiek een voorlichting geven bij uw organisatie.

  Het kan zijn dat de problemen van uw medewerker samenhangen met andere problemen zoals een geschil over een omgangsregeling voor de kinderen, het ontslag van een partner etc. De sociaal raadslieden bieden ook ondersteuning bij dit soort vraagstukken.  

  Lees minder
 3. 3
  De nationale ombudsman pakt dossiers op bij een geschil met de overheid

  Het kan gebeuren dat uw medewerker het aan de stok heeft met een overheidsinstelling-ambtenaar, zoals een deurwaarder. Uw medewerker heeft bijvoorbeeld het idee dat de Belastingdienst zich niet aan gestelde termijnen houdt en komt daardoor in problemen. Het team van de Nationale Ombudsman pakt concrete dossiers op. 

  Lees meer

  Als uw medewerker een probleem heeft met een overheidsinstantie kan uw medewerker contact opnemen met de medewerkers van de Nationale Ombudsman. Zij zoeken om te beginnen uit of de betreffende overheid zich inderdaad niet aan de regels houdt. Als dat het geval is zullen zij –met toestemming van uw medewerker- contact opnemen met de betreffende overheidsinstantie en proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

  Lees minder
 4. 4
  De website rechtwijzer bevat een stappenplan bij juridische vraagstukken

  Mocht uw werknemer zich afvragen hoe hij of zij een juridisch vraagstuk of conflict moet oplossen, dan is er op www.rechtwijzer.nl een stappenplan te vinden wat in een bepaalde situatie de meest voor de hand liggende route is naar de oplossing.  De website is onder meer ontwikkeld door de Raad voor rechtsbijstand, een overheidsorgaan.


Meer informatie:
 • In het rapport 'Voorzieningen' vindt u meer informatie over de verschillende partijen waar u een medewerker voor juridische vragen naar kan verwijzen
 • Heeft uw medewerker ook ondersteuning nodig bij diens geldzaken? Lees hier wat de mogelijkheden zijn
 • Aankoop van een huis, samenwonen of trouwen, scheiden: momenten waarop het van belang is dat uw werknemer adequate juridische én financiële beslissingen neemt
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Herkent u de signalen voor geldzorgen?
Op dit gedrag moet u letten
Hoe kom ik achter de ernst van de situatie bij mijn werknemer met loonbeslag?
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen